Introtest

Ico Services

Start av ny personal och vad de bör veta om ditt företag

Maximera potentialen hos din nya personal med en Introtest designad för att integrera nyckelkompetenser och företagskultur effektivt och engagerande.

Onboardning

En Introtest är en investering i din organisations framtid. Vi kan anpassa skräddarsytt innehåll som speglar ditt företags unika värderingar, metoder och policyer, säkerställande att varje ny medarbetare är väl förberedd.

Test

Tack vare vår metodik med flervalsfrågor, kan dina anställda ta del av informationen på ett konkret sätt. Detta ger en djupare insikt i deras lärande och utveckling från dag ett.

Certifiering

Med en realtidsfeedback och möjligheten att korrigera svaren, främjar vår plattform en lärmiljö som uppmuntrar till ständig förbättring. När utbildningen är fulländad bekräftas det med ett certifikat.

Exempel:

Intro-Omsorg är avsedd för ny personal inom hemtjänsten. Testet omfattar situationer som vanligtvis förekommer i arbetet, hur dessa hanteras, samt grundläggande hygienrutiner, bemötande, ansvarstagande, nutrition och vanligt förekommande sjukdomar.